• Подання
  Подання
 • До закінчення залишилось
  Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сухий пiдвал На розгляді

Доданий
13.06.2020
Номер
271
Школа

Ремонт внутрiшньої системи водопроводу i каналiзацiї будiвлi комунального закладу загальної освiти "Лiцей № 142 Пєра де Кубертена".
За 29 рокiв експлуатацiї iнженернi мережi стали непридатними для подальшого використання. Останнiми роками незадовiльний стан iнженерних мереж практично щоденно створював постiйнi аварiйнi ситуацiї, що загрожувало призупиненню навчального процесу.

Автор проекту
Ольга
Ольга Гракова
Бюджет
924 757 грн
Розрахунок бюджету
Теги
діти, школа, енергоефективність
Район
Амур-Нижньодніпровський
Адреса
вул. Бєляєва (Замполіта Бєляєва), 2, Дніпро (Дніпропетровськ)

Опис

Проблема

За 29 рокiв експлуатацiї iнженернi мережi стали непридатними для подальшого використання. Останнiми роками незадовiльний стан iнженерних мереж практично щоденно створював постiйнi аварiйнi ситуацiї, що загрожувало призупиненню навчального процесу. Збiльшення чисельностi учнiв та введення в експлуатацiю додаткових туалетних кiмнат призведе до перевантаження iнженерних мереж, що стане критичним для закладу де в навчальнi днi перебуває 1500 дiтей та працiвникiв.

Мета проєкту

Створення оптимальних санiтарно-гiгiєнiчних та побутових умов для функцiонування закладу, вирiшення проблеми ефективного використання енергетичних ресурсiв, зменшення витрат на їх оплату, що приведе до економiї бюджетних коштiв.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Ремонт iнженерних мереж створить нормальнi умови функцiонування всiх систем забезпечення освiтнього процесу та роботи лiцею, знизяться до мiнiмуму ризики виходу зi строю-каналiзацiї та опалення, водопостачання.

Зацікавленні у реалізації проєкту групи

1338 унiв та 107 працiвникiв, якi пiд час навчально-виховного процесу одночасно перебувають у будiвлi лiцею i будуть навчатися та працювати в комфортних умовах. Це батьки лiцеїстiв, якi будуть впевненi, що їх дiти навчаються в належних умовах.

Ключові показники оцінки результату

Успiшна реалiзацiя проекту покращить рiвень життєзабезпечення та життєдiя льностi лiцеїстiв, полiпшить умови для навчання та перебування у закладi всiх учасникiв освiтнього процесу

Ризики у реалізації

Змiна вартостi обладнання врахована при формуваннi бюджету проекту у розмiрi 20% вiд суми.

Інформація про співфінансування

немає

Чи є у вас конфлікт інтересів

немає

Ви посадова особа?

нi

Ви ознайомленні з положенням Бюджету участі

так

Співавтори

немає

Відповідальні підрозділи

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ